TAİWAN JUJUBE

Ziziphus jujuba

Ziziphus jujuba, Ziziphus sativa, Ziziphus vulgaris, Zizyphus mauritiana
Family: Rhamnaceae
Indian Jujube, Chinese Date
Origin: China to Afghanistan, Malaysia

Small tree 10-20 ftFull sunModerate waterEthnomedical plant. Plants marked as ethnomedical and/or described as medicinal, are not offered as medicine but rather as ornamentals or plant collectibles. Ethnomedical statements / products have not been evaluated by the FDA and are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. We urge all customers to consult a physician before using any supplements, herbals or medicines advertised here or elsewhere.Attracts butterflies, hummingbirdsEdibleThorny or spinySubtropical, cold hardy at least to 30s F for a short timeSeaside, salt tolerant plant

       

 

Bildiğimiz normal hünnap tan meyve boyutları,tadı ve iklim isteği farklıdır .İklim olarak daha tropikal iklime ihtiyaç duymaktadır . Meyvelerin boyutları ilk hasatta yumurta iriliğin dedir ikinci hasatta meyve boyutu daha küçük ve küçük salatalık şeklinde olmaktadır . Diğer klasik hünnap tan en büyük farkı meyve lezzetidir yeşil erik gibi daha gevrektir ve suludur. Bitki su toleransı yüksek , ph  yönünden seçici değildir . bitki genel olarak aşılama yöntemi ile çoğalmaktadır .